tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Domowy Kościół, Ruchu Światło – Życie

Domowy Kościół, Ruchu Światło – Życie

Ruch Światło-Życie

Celem Ruchu Światło-Życie, założonego po wojnie przez charyzmatycznego duszpasterza ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987), jest wychowywanie dojrzałych chrześcijan, którzy przeżyli – autentyczne i przemieniające życie – spotkanie z Bogiem. Piętnastodniowe rekolekcje zwane oazami, organizowane zwłaszcza dla młodzieży i rodzin, oraz późniejsza praca w grupach parafialnych mają uświadomić im odpowiedzialność za Kościół, a także pomagać w realizacji posoborowej wizji parafii, jako wspólnoty wspólnot.
Charyzmat Ruchu wyrażają słowa „światło” – „życie” określające ideał chrześcijańskiej dojrzałości. Dojrzały chrześcijanin to nowy człowiek, który jednoczy poznanie (światło) i egzystencję (życie). Do tej jedności może doprowadzić człowieka Duch Święty („omega” – jako symbol Ducha Świętego) dzięki Krzyżowi Chrystusa i naszemu bezinteresownemu darowi z siebie w służbie Bogu i ludziom.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół (potocznie zwany oazą rodzin) jest małżeńsko-rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie. Łączy charyzmaty i doświadczenia dwóch wspólnot: Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (Wspólnoty Matki Najświętszej). Domowy Kościół przyjmuje od Ruchu Światło-Życie poprzez oazy żywego Kościoła przede wszystkim wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty – „koinonii”, „communio” – realizującej się poprzez małe wspólnoty. Domowy Kościół realizuje ideał duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame. Jej istotą jest dążenie do bliskości Boga w jedności ze współmałżonkiem, a w konsekwencji pogłębienie miłości małżeńskiej, zapewniające lepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu „Światło-Życie” w naszej parafii to sześć kręgów, które tworzą małżeństwa (4-7 małżeństw). Małżeństwa gromadzą się na comiesięcznych spotkaniach w Imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby wspólnie Go odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym.

W Parafii św. Józefa posługę moderatora parafialnego Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie obecnie pełni ks. Michał Niedziałek.

Informacji o spotkaniach udzielają także:

  • para rejonowa: Grażyna i Rafał Cebryk, tel. 514702660
    e-mail: cebrykowie@gmail.com

Drodzy Małżonkowie, jeśli żyjecie w sakramentalnym związku małżeńskim, mamy do Was trzy pytania:

  • Czy pragniecie pogłębiać Waszą wiarę w Jezusa Chrystusa, lepiej poznawać i rozumieć Pismo Święte?
  • Czy chcielibyście nauczyć się, w jaki sposób otwarcie rozmawiać ze Sobą o wszystkich, nawet najtrudniejszych, sprawach Waszego małżeństwa, Waszej rodziny?
  • Czy chcielibyście nawiązać przyjaźnie z innymi rodzinami i dzielić się z nimi swoimi radościami i troskami?

Jeśli takie są Wasze oczekiwania, to zapraszamy Was do naszej wspólnoty…

Chcecie wiedzieć więcej o Ruchu Światło-Życie?
Oto adresy stron internetowych Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie:

lubelska – http://www.lublin.oaza.pl/index.php/domowy-kosciol

ogólnopolska – www.dk.oaza.pl/

Leave a Reply