tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Sakrament chrztu św.

Sakrament chrztu św.

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.” (KKK 1213).

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie formuły sakramentalnej ochrzczony otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego, wszystkich grzechów uczynkowych i zostaje włączony do wspólnoty Kościoła.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 1. Sakrament chrztu św. udzielany jest w Parafii Św. Jadwigi Królowej w II i IV niedzielę każdego miesiąca, oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, w czasie Mszy św. o godz. 13.00.
 2. Rodzice dziecka na ok. dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej aby spisać akt chrztu.

Dokumenty i informacje potrzebne do spisania tego aktu:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią)
 • dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyznanie.

W przypadku gdy rodzice dziecka nie mają ślubu kościelnego lub gdy istnieją przeszkody uniemożliwiające zawarcie przez nich sakramentalnego małżeństwa rodzice muszą złożyć pisemne zobowiązanie do katolickiego wychowania swojego dziecka.

Jeżeli dziecko mieszka na terenie innej parafii – wymagana jest zgoda proboszcza parafii miejsca zamieszkania na chrzest w Parafii św. Jadwigi Królowej w Lublinie.

 1. Przed chrztem, rodzice chrzestni, z parafii swojego miejsca zamieszkania, dostarczają zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą pełnić obowiązki rodziców chrzestnych.

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do godności rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • – ukończył 16 lat,
 • – jest praktykującym katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • – jeżeli żyje w związku małżeńskim to musi to być związek sakramentalny,
 • – jeżeli jest uczniem to uczęszcza na katechizację,
 • – jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
 • – nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • – osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (w konkubinacie, bez ślubu kościelnego),
 • – młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • – osoby, która nie przyjęły sakramentu bierzmowania,
 • – osoby obojętne religijnie, czy prowadzące gorszący tryb życia.
 1. Rodzice dziecka i rodzice chrzestni mają obowiązek uczestnictwa w konferencji chrzcielnej, która odbywa się w czwartek, przed niedzielą chrztu, o godz. 19.00. Ze względów praktycznych, rodzice chrzestni mogą wziąć udział w takiej konferencji także w parafii miejsca swojego zamieszkania.
 2. Z okazji chrztu dziecka rodzice i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej.

Leave a Reply