tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).

Sakrament bierzmowania uzdalnia nas do mężnego wyznawania wiary. Pan Bóg czyni to poprzez udzielane dary Ducha Świętego. Są nimi:

 • dar mądrości,
 • dar rozumu,
 • dar rady,
 • dar umiejętności,
 • dar męstwa,
 • dar pobożności,
 • dar bojaźni Bożej.

 

Sakrament bierzmowania dla młodzieży

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży z klas VIII szkoły podstawowej odbywa się w ramach cyklu parafialnych spotkań formacyjnych. Uczestniczy w nich młodzież zamieszkująca na terenie naszej parafii. Zapisy kandydatów trwają do końca września.

Dokumenty wymagane od kandydata do bierzmowania:

 • metryka chrztu (dot. osób ochrzczonych poza parafią),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

 

Sakrament bierzmowania dla dorosłych

Sakrament bierzmowania może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia
 • otrzymała sakrament chrztu św.
 • przystąpiła do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty (nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia).

Przygotowanie do bierzmowania dorosłych odbywa się w parafii archikatedralnej albo przez kursy weekendowe.

 1. Przygotowania w parafii archikatedralnej – Lublin, ul. Królewska 10.

Spotkania formacyjne odbywają się począwszy od I niedzieli miesiąca (września, listopada, stycznia, marca, maja) i rozpoczynają się Mszą św. w Archikatedrze o godz. 8.30. Na spotkaniu wstępnym należy przedstawić skierowanie z własnej parafii, z prośbą o przygotowanie i udzielenie sakramentu bierzmowania oraz świadectwo chrztu.

 1. Forma weekendowa.

Drugą możliwą formą przygotowania dorosłych do bierzmowania są intensywne kursy weekendowe prowadzone przez „Kurs Nowe Życie” przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie ul. Kunickiego 128. Przed udaniem się na powyższy kurs, kandydat powinien otrzymać pisemną zgodę na bierzmowanie od duszpasterza własnej parafii i świadectwo chrztu.

Bierzmowanie osób dorosłych, odbywa się 16 dnia każdego miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w Archikatedrze Lubelskiej, podczas Mszy świętej o godz. 19.00. Jeśli w tym dniu przypada sobota lub niedziela, wówczas bierzmowanie odbywa się w najbliższy poniedziałek.

 

Świadek bierzmowania

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby świadkiem był jeden z rodziców chrzestnych.

Leave a Reply