tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa tym różni się od pozostałych sakramentów, że nie przyjmuje go pojedynczy człowiek, ale dwoje ludzi. Kobieta i mężczyzna są dla siebie nawzajem szafarzami tego sakramentu a kapłan jest tym, który błogosławi ich związek i staje się urzędowym świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem.

W sakramencie małżeństwa, Chrystus swoją łaską, udoskonala miłość małżonków,  umacnia ich nierozerwalną więzią i pomaga:

 • we wspólnym rozwiązywaniu problemów i znoszeniu cierpień,
 • w przebaczaniu,
 • w otwarciu się na przyjęcie nowego życia,
 • w chrześcijańskim wychowaniu potomstwa,
 • w rozwoju miłości, tak aby mogła ciągle się rozwijać pokonu­jąc trudy i problemy życia,
 • wspiera w trosce o zbawienie współmałżonka i zbawienie dzieci,
 • pomaga w dochowaniu miłości wiernej i wyłącznej,
 • wspiera w dochowaniu wzajemnej uczciwości.

 

Podstawowe informacje dla narzeczonych

 1. Sakrament małżeństwa powinien być zawarty w parafii gdzie na stałe lub tymczasowo mieszka jedno z narzeczonych. W tej parafii przeprowadza się badanie kanoniczne narzeczonych.
 2. Do ślubu w innej parafii, niż parafia miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej wymagana jest pisemna zgoda ich proboszcza. Po udzieleniu takiej zgody obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, chyba że będzie ono zawierane w kościele rektoralnym – w takim przypadku protokół przedmałżeński winien być sporządzony w parafii zamieszkania któregoś z nupturientów i tam ma być wystawiona tzw. „licencja”.
 3. Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej) narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej by spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
  • dowód osobisty,
  • aktualną metrykę chrztu z wszelkimi adnotacjami (wystawioną nie wcześniej niż przed 6 miesiącami),
  • świadectwo bierzmowania (gdy nie ma informacji o bierzmowaniu umieszczonej w metryce chrztu),
  • ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
  • w przypadku wdowców i osób mających kanoniczne stwierdzenie nieważności poprzedniego związku – dokumenty poświadczające stan wolny.

Po spisaniu protokołu przedślubnego i zgłoszeniu na zapowiedzi narzeczeni powinni skorzystać z sakramentu pokuty informując wcześniej spowiednika, że „jest to pierwsza spowiedź przedślubna”.

 

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa

 1. Narzeczeni, w ramach przygotowań do zawarcia sakramentu małżeństwa, zobligowani są:
  • wziąć udział w cyklu 10 nauk przedmałżeńskich (można skorzystać z konferencji weekendowych)
  • odbyć konsultacje w Poradni Życia Rodzinnego,
  • uczestniczyć w Dniu skupienia dla narzeczonych,
  • bezpośrednio przed ślubem wyspowiadać się (informując wcześniej spowiednika, że „jest to druga spowiedź przedślubna”).

Konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych głoszone są w naszej parafii w środy o godz. 19.00. Spotkania w poradni rodzinnej odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą prowadzącą poradnię. Dla par zawierających związek małżeński w naszej parafii konsultacje te są bezpłatne, pozostałe pary mogą z nich korzystać wnosząc opłatę kancelaryjną. Dni skupienia dla narzeczonych organizowane są w III niedzielę każdego miesiąca o godz. 15.00.

 1. W trakcie przygotowania do ślubu narzeczeni powinni dołączyć:
  • w zależności od sposobu zawierania małżeństwa – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (3 egz.) lub wystawione przez USC świadectwo zawarcia związku cywilnego,
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi,
  • inne dokumenty o ile będą wymagane przez prawo kościelne.
 1. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni, w miarę możliwości, razem ze świadkami, zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa i złożenia stosownej ofiary. Powinni też dostarczyć pozostałe brakujące dokumenty takie jak:
  • licencję (jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią),
  • indeksy nauk przedmałżeńskich,
  • inne zaległości.

Świadkowie powinni mieć ze sobą dowody osobiste.

 1. W sprawie oprawy muzycznej i dekoracji wnętrza świątyni narzeczeni kontaktują się wcześniej z Panią Organistką i Siostrą Zakrystianką.

 

Przejdź do: Konferencje przedmałżeńskie w parafii
Przejdź do: Konferencje przedmałżeńskie w Lublinie
Przejdź do: Dni skupienia dla narzeczonych

 

Uwagi do liturgii sakramentu

 1. Sakrament małżeństwa z zasady zawierany jest w czasie Mszy św. Narzeczeni mogą dokonać wyboru czytań mszalnych, oni lub ktoś z ich gości może te czytania przeczytać, zaśpiewać psalm, przeczytać wezwania modlitwy wiernych.
 2. Przed Mszą św. do zakrystii należy dostarczyć ślubne obrączki.
 3. Liturgia rozpoczyna się pod chórem. Narzeczeni ze świadkami czekają przy głównym wejściu kościoła, skąd kapłan uroczyście wprowadza ich przed ołtarz (chyba że zostanie uzgodniona inna forma wejścia).
 4. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem. Fotograf i kamerzysta muszą okazać dokument potwierdzający ukończenie przez nich kursu liturgicznego organizowanego przez Kurię Metropolitalną w Lublinie.
 5. W kościele ani przed kościołem nie odpala się rac, petard, nie rzuca konfetti, ryżu, czy innych dziwnych przedmiotów gdyż nie licuje to z powagą świątyni i pięknem liturgii sakramentu małżeństwa. Można to zrobić w domu weselnym.

 

 

Leave a Reply