tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Eucharystia

Eucharystia

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,53-54)

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię. Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają. Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia.

Kościół wierny poleceniu Jezusa “To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności. Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli.

 

I Komunia Św.

Właściwemu zrozumieniu i przeżywaniu Eucharystii służy  przygotowanie dzieci z klas III do przyjęcia I Komunii Św. Dokonuje się ono przez szkolną katechizację i spotkania formacyjne w parafii. Bazą tych spotkań jest oczywiście Kościół domowy, świadectwo wiary przekazywane przez rodziców, wspólna modlitwa rodzinna i udział w życiu liturgicznym parafii. Spotkania formacyjne dla dzieci i rodziców odbywają się każdej niedzieli po Mszy św. o godz. 11.30.

Leave a Reply