tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament Pokuty i Pojednania, popularnie nazywany spowiedzią, jest  sakramentem, w którym Pan Jezus, przez posługę kapłana, odpuszcza nam grzechy popełnione po Chrzcie Św..

Każdy grzech oddala człowieka od Boga, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy, i umacnia nas swoja łaską. Dlatego człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Kościół podaje pięć podstawowych warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

W kościele św. Jadwigi Królowej można skorzystać z sakramentu pokuty codziennie w czasie nabożeństw, w pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.00 do 18.00, w wyznaczonych godzinach czasie rekolekcji i dni skupienia.

Leave a Reply