tel.: 81 740 41 54, ul. Koncertowa 15, 20-866 Lublin

parafia@swjadwiga.lublin.pl

Nr konta Parafii: 82 1240 2500 1111 0000 3772 3369

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci.

  1. Zgodnie z zaleceniami Kościoła Katolickiego, ceremonia pogrzebowa powinna odbywać się w parafii, w której mieszkał zmarły. Jeśli pogrzeb odbędzie się w innej parafii, potrzebna jest informacja o zmarłym i pisemna zgoda proboszcza rodzimej parafii zmarłego.
  2. Po ustaleniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza (najczęściej wykonuje to zakład pogrzebowy) bliscy zmarłego dostarczają do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:
    • akt zgonu z USC
    • informację o przyjęciu sakramentów św.
    • pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły mieszkał poza parafią).

Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (z przyjęciem Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Bożemu Miłosierdziu. Może to być: nasza osobista modlitwa, nawiedzenie grobu zmarłego, Msza św. w 7 i 30 dzień po śmierci, Msza św. w rocznicę śmierci, Msze św. z racji urodzin czy imienin, Msze święte gregoriańskie, „Wypominki”.

Pogrzeb katolicki nie przysługuje osobom które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarły bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii i Kościoła, odmawiając przyjęcia sakramentów.

Leave a Reply